Voorlopig geen evenementen

Volg onze samenkomst Live via internet LIVE Streaming

Wie we zijn

De Gemeente Gods Rainville Family Worship Center is één van de plaatselijke gemeenten van de Gemeenten Gods Suriname (Assemblies of God Suriname). Deze maakt deel uit van de wereldwijde Pinksterbeweging “World Assemblies of God Fellowship”. Onze gemeente kenmerkt zich door moderne aansprekende aanbidding, theologisch verantwoorde predikingen en familiaire onderlinge omgang.oud-gebouw

Leiderschap

Rev. Irving Chin-Sie-Jen is de senior pastor van de gemeente. Hij wordt bijgestaan door een team van predikanten en ouderlingen bestaande uit Edward Pinas, Marcel Filemon, Johan Arduin, Marlon Nataprawira, Sam Cruden en Delano Pinas. Voorts bestaat het leiderschap ook uit enkele diakenen, leiders van verschillende bedieningen en kringleiders.

Ontstaansgeschiedenis

Het werk van de Gemeenten Gods Suriname (Assemblies of God Suriname) is rond 1960 gestart door Rev. John Tubbs, een Amerikaanse zendeling die in Guyana werkzaam was, en van God een visioen kreeg om de grens over te steken naar Suriname. Dit deed hij ook en in Suriname aangekomen, kon hij vanwege de taalbarriere niet veel verrichten. Hij schreef naar het zendingshoofdbestuur in de USA die reageerde met het sturen van Rev. John de Cock, die de Nederlandse taal wel beheerste. Br. De Cock kwam in maart 1962 naar Suriname. Hij woonde aan de Grote Combeweg 25, en daar kwamen in zijn huurhuis vanaf april 1962, de eerste gemeenteleden samen en werden er kerkdiensten gehouden. Na de komst, opwekking en uitzetting van de evangelist Hoekendijk, bleef de Cock, om geen onnodige aandacht te trekken als buitenlander en de mogelijkheid ook het land uitgezet te worden, op een laag pitje zijn evangelische aktiviteiten voortzetten. Er was intussen wel een gestadige groei waardoor in september 1962 een eigen terrein met gebouw aan de Hajarystraat 24 te Rainville als gemeente werd ingezegend door Rev. Paul Palser. Deze functioneert nog steeds als moedergemeente en is één van de eerste Pinkstergemeenten in Suriname. De gemeente heet nu Rainville Family Worship Center. Vanuit deze gemeente zijn er andere gemeenten gestart o.a. in het inheemse dorp Matta en de Braziliaanse afdeling Assemblèia de Deus.