Voorlopig geen evenementen

Volg onze samenkomst Live via internet LIVE Streaming

Wat geloven wij

  1. In de bijbel als het geïnspireerde, onfeilbare woord van God.
  2. In een enige God, die eeuwig is en die zich openbaart in Vader, Zoon en de Heilige Geest.
  3. In de menswording en godheid van Jezus Christus, de Zoon van God, geboren uit de maagd Maria, in zijn aan het kruis volbrachte verzoening en verlossing voor alle mensen die in Hem geloven, in zijn lichamelijke opstanding en hemelvaart.
  4. In Redding door Jezus Christus.
  5. In de waterdoop via onderdompeling.
  6. In goddelijke genezing op grond van het volbrachte verlossingswerk door Jezus Christus op Golgotha.
  7. In de doop met de Heilige Geest gepaard gaande met het schriftuurlijk teken van het spreken in tongen.
  8. In de heiligmakende kracht des geestes waardoor de gelovige in staat wordt gesteld een heilig leven te leiden.
  9. In de spoedige wederkomst van Jezus Christus en de opname der gemeente