Voorlopig geen evenementen

Volg onze samenkomst Live via internet LIVE Streaming

Wat doen wij

Kinderen

De gemeente voorziet in goed gestructureerde kinderopvang tijdens de samenkomsten. Voor babies en kinderen tot en met twee jaar, beschikken we over een Crèche waar u uw kinderen aan verantwoorde werkers in een kindvriendelijke en hygiënische opvang kunt toevertrouwen.
Kinderen tussen de drie en vijf jaar hebben een eigen Kleuterklas, terwijl de kinderen van zes tot en met elf jaar worden opgevangen in de Kidz Church.

Jeugd

Tieners en jongvolwassenen hebben hun eigen op de doelgroep gerichte aktiviteiten en komen iedere zondag in hun eigen samenkomst bij elkaar.
GEMEENTELEVEN
Men kan zich aansluiten bij huiskringen waar de focus is op gezonde christelijke fellowship, zorg en  voorbede.  In deze huiskringen worden projecten uitgevoerd, die door de leden zelf worden bedacht.

Onderwijs

De gemeente besteedt ook ruim aandacht aan toerusting. GGR Bouwstenen is een toerusting van fundament tot dienend leiderschap. Het Cross Roads programma rust jong-volwassennen toe. Naast deze trainingen zijn er wekelijkse bijbelstudie programma’s waarbij specifieke onderwerpen worden behandeld.
Voor hogere opleiding is de Caribbean School of Theology, een theologische opleiding op Bachelors en Masters niveau. Het is vooral gericht op vorming van predikanten, geestelijke leiders en gemeente stichters.

Senioren

De Eliana Seniorenbediening legt zich erop toe, onze senioren leden op praktische wijze te bedienen. Regelmatig worden voor deze groep bijeenkomsten of uitjes georganiseerd.

Vrouwen

Women of Destiny is onze vrouwenbediening die thema-avonden verzorgt, gericht op vrouw zijn.

Pastoraat

Een speciaal pastoraal team is ter uwer beschikking om bij te staan bij emotionele, relationele  en geestelijke problemen. Ook is er pre-huwelijkscounseling en bevrijdingspastoraat.

Dopen

Er worden speciale doopdiensten gehouden voor gelovigen die te kennen geven, zich te willen laten dopen.

Family day

Tenminste eens per jaar houdt de gemeente een familyday. Alle gezinnen nemen hun warme maaltijd mee, en delen met iedereen. Op deze wijze hebben we op een bijzondere wijze gemeenschap met elkaar en groeit de onderlinge band met elkander.