Voorlopig geen evenementen

Volg onze samenkomst Live via internet LIVE Streaming

Welkom op onze website

De Gemeenten Gods Suriname (Assemblies of God Suriname) is een fellowship bestaande uit verschillende gemeenten die hun eigen voorganger en gemeentebestuur hebben. Deze noemen we de Plaatselijke Gemeenten. Behalve de gemeenten zijn er ook verschillende zendingsposten/ buitenposten in het binnenland en de distrikten. De algehele leiding wordt gevormd door een hoofdbestuur bestaande uit predikanten die tenminste een licentie van de Assemblies of God moeten hebben. Dit bestuur is nationaal verantwoordelijk voor het gevoerde beleid in de diverse plaatselijke gemeenten. Zij kan gezien worden als een Apostolische raad. De plaatselijke gemeenten en de zendingsposten/buitenposten vormen samen de Gemeenten Gods Suriname. De Gemeenten Gods Suriname is onderdeel oftewel lid van de wereldwijde fellowship van de Assemblies of God (AOG) World Fellowship waaraan 54 miljoen gelovigen internationaal zijn aangesloten ( ongeveer 50% in Brazilie) en tevens lid van de Caribbean Fellowship of Assemblies of God (CFAGE) met als voorzitter de Rev. Pitkin Conrad.

Thema

Het Thema voor de komende jaren is “Niemand Moet Achterblijven.”
De doelstellingen van de Gemeenten Gods voor de komende jaren zijn om een zodanig beleid uit te stippelen en uit te voeren, zodanige evangelisatie – en zendings aktiviteiten te organiseren, een onderwijsplan en pastorale gemeentezorg te hebben, zodat niemand achterblijft.

Mission Statement

Ons doel is om als gelovigen de Here te aanbidden, het goede nieuws van redding door Jezus Christus aan een ieder bekend te maken en de gelovigen toe te rusten tot geestelijke volwassenheid en christelijke dienstbaarheid.